Bir OSGB ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ) olarak, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici saaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi,
 • İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık hizmeti gözetimi,
 • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile biçimlendirilmesi,
 • Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve buna benzer acil müdahele gerektiren uygulamaların organize edilmesi ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
 • Çalışanların yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile peryodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması konularında tüm süreç ve takip uygulamalarını en üst seviyede yerine getirilmesi

        

         Gözetilerek

 

 • Çevre ve toplum menfaatlerini korumak ve gerekli mevzuatlara uymak
 • Ortak çalışmalar yapılabilecek onaylı tedarikçilerle karşılıklı işbirliği ve güven içersinde çalışmak.
 • Doğal kaynaklarının verimli kullanmak ve atık yönetimi bilincini tüm personelimize benimsetmek.
 • Hizmet vermiş olduğumuz firmalarda sıfır iş kazası politikasıyla yola çıkmak.
 • Sistem içersinde çalışan personelin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini ve katkılarını arttırmak,
 • MALATYA ANALİZ OSGB’nin hizmet sunmadaki politikası; ISO 9001:2008, ISO 14001,ISO 18001 Kalite-İSG-Çevre yönetim sistemi standardının gereklerini yerine getiren ve geliştiren, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren, etkili ve yeterli entegre yönetim sistemini kurmak, sürdürmek ve sürekli geliştirmektir.

         

       MALATYA ANALİZ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE MÜHENDİSLİK TİC. LTD.ŞTİ( 2271 Okunma )

Etiketler : Kalite Politikamız