Dünyada ortaya çıkan hızlı gelişmelere, paralel olarak ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu bir şekilde haarekete geçirip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, çalışan ve çalıştıran kesimlerin ihtiyacına uygun kaliteli bir eğitim vererek, çalışma hayatında devlet adına eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri yürüten bir merkez haline gelmektir.( 2027 Okunma )

Etiketler : Vizyonumuz