Türkiye’nin çalışma hayatında ve hizmet sektöründe güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, işyerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları önlemek, tüm kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirgemek, çalışanlar ile çalıştıranların sosyal güvenliklerini, iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağlamak, böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya destek vermektir.( 2153 Okunma )

Etiketler : Misyonumuz