İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmektedir;

  • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması,
  • Meslek hastalıkları ve korunma yolları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş güvenliği ve ergonomik uygulamalar,
  • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, kişisel koruyucu donanımların faydaları ve doğru kullanma yöntemleri,
  • Ekranlı ekipmanlarla çalışma, güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, işyeri temizliği ve düzeni,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş ekipmanlarında güvenlik tedbirleri, nakliye, istifleme ve depolama,
  • Elle kaldırma ve taşıma, termal konfor şartları,
  • İlk yardım ve kurtarma.
Etiketler : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri