08-03-2014 19:30
2261
İş Yerlerine İş Yeri Hekimliği Mecburi Hale Geliyor

Muayenehaneler de dahil olmak üzere 50’den az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı için tanınan süre 1 Ocak 2014’te doldu.

Sekreter, yardımcı personel ve benzeri herhangi bir çalışanı bulunan hekim muayenehanelerini de ilgilendiren düzenlemeye göre, bundan sonra işçi sayısına göre aylık daimi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale geldi.

Kademeli olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa gereğince 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 50 ve daha az sayıda çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunlu oldu. İşyerlerinde çalışanlar arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamı veya bir kısmı ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) aracılığıyla da yerine getirilebilecek. Muayenehanesinde çalışanı bulunmayan hekimler için bu zorunluluk söz konusu değil.

Tarihler sürekli ertelendi

Kanunun çıkmasının ardından tehlikeli sınıf içinde yer alan muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, aile hekimliği, okul hekimliği, işyeri hekimliği ve diyaliz merkezlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak için ilk olarak 1 Temmuz 2013’e kadar süre tanınmıştı. Ancak iş güvenliği uzmanı sayısındaki yetersizlik gerekçe gösterilerek 50’den az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıflardaki işyerleri için bu süre 1 Ocak 2014’e kadar uzatılmıştı.

Risk değerlendirmesini de artık uzmanlar yapacak

01 Ocak 2014 tarihine kadar hekim ve çalışanların kendilerinin yapabildiği risk değerlendirmesini bu tarihten sonra iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin de aralarında bulunduğu ekip tarafından yapılması gerekiyor. Risk değerlendirmesini yaptırmayan işyerlerine ilk ay için 3000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 TL idari para cezası verilmesi söz konusu.


( 2261 Okunma )